Idem monumenten advies
Restauratie en/of onderhoud

IDEM Monumentenadvies kent alle aspecten die komen kijken bij de restauratie van een Gemeentelijk- en/of Rijksmonument. Deze kennis stelt ons in staat om de werkzaamheden, van ontwerp tot en met de oplevering, te begeleiden en te coördineren. Veel kan door ons uit handen worden genomen en u hoeft zich geen zorgen te maken over procedures en vergunningaanvragen, offertes, contracten van aannemers, de uitvoering en de financieringsmogelijkheden.

Bent u in het bezit van een Gemeentelijk- of Rijksmonument

Bent u voornemens een restauratie te gaan laten uitvoeren aan uw pand

Dan kan IDEM Monumentenadvies u helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen. In een vroeg stadium kunnen wij, voor er nog maar één lijn op papier is gezet, met een plan van aanpak inzichtelijk maken welke stappen er moeten worden genomen.
– Keuze van een architect
– Financieringsmogelijkheden
– Aanvraag omgevingsvergunning (Monumentenvergunning)
– Bouwhistorische opname of onderzoek
– Kleuronderzoek en kleuradvies
– Aannemerskeuze
– Begeleiding van de uitvoering incl. oplevering van de restauratie.

Bent u van plan grootonderhoud te gaan uitvoeren aan uw pand

Of wenst u deskundig advies bij het plannen van grootonderhoud en/of beheer van uw monumentale bezit?

IDEM Monumentenadvies is daarbij graag behulpzaam voor het opstellen van een kostenindicatie. Wij kunnen tevens aangeven welke financieringsmogelijkheden er tot uw beschikking staan.

Bent u voornemens een Gemeentelijk- of Rijksmonument te kopen

Wilt u, voordat u tot daadwerkelijke koop overgaat, inzicht in de te verwachten kosten en mogelijkheden? Ook dat kan IDEM Monumentenadvies voor u verzorgen.

Op basis van een bouwkundige quick-scan kunnen wij u laten zien wat de mogelijkheden zijn met de daarbij te verwachte onderhouds- en verbeterkosten. Met behulp van specialisten kunnen wij tevens aangeven welke financieringsmogelijkheden er tot uw beschikking staan.

Wilt u meer informatie of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met mij op.