Idem monumenten advies
Nuttige links

www.monumenten.nl
Biedt informatie over aan- en verkoop, restauratie en onderhoud van gebouwen die aangemerkt zijn als historisch monument in Nederland..

www.belastingdienst.nl
Op de site van de belastingdienst vindt u informatie over aftrekbare kosten voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand.

www.restauratiefonds.nl
Het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaald aan monumenteneigenaren voor restauraties en onderhoud van hun pand.

www.cultureelerfgoed.nl
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies voor onroerend en roerend erfgoed. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie.

www.monumentenwacht.nl
In Amersfoort bevindt zich Monumentenwacht Nederland. De koepelorganisatie van de elf provinciale Monumentenwachten in ons land, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op.