Idem monumenten advies
Kleuronderzoek en -advies

Restauratie van een monument houdt normaal gesproken ook het opnieuw aanbrengen van het schilderwerk in. Om hierin een weloverwogen keuze te maken kan een kleurhistorisch onderzoek uitkomst bieden. Door dit onderzoek kan als het ware de geschilderde geschiedenis opnieuw worden gelezen. Ik neem daarbij ook graag een duik in de archieven. Oude bestekken of interieurfoto’s kunnen bijvoorbeeld van groot nut zijn.

Oude afwerklagen
Het onderzoek wordt ter plekke gedaan en gebeurt op plaatsen waarvan ik verwacht dat ze een zo compleet mogelijk verfpakket bevatten. Soms is aanvullend laboratoriumonderzoek nodig. Het blootleggen van de verflagen geeft informatie over kleurstellingen uit verschillende periodes, over de aanwezigheid van decoratieve afwerklagen, over de structuur van verflagen en over de samenstelling of ouderdom daarvan.

Kleurtrap
Een kleurtrap wordt gezet met een scalpelmesje, waarmee de afwerklagen laagje voor laagje worden blootgelegd, totdat de ondergrond bereikt wordt. De tevoorschijn gekomen verflagen of ‘traptreden’ worden genummerd. Waar een kleurvlakje te klein is om te kunnen beoordelen, bijvoorbeeld omdat een hout- of marmerimitatie wordt vermoed, wordt naast de kleurtrap een groter kleurvenster blootgelegd. De kleurtrap legt systematisch alle sporen van bewerkingen die ooit hebben plaatsgevonden bloot. Dit noemt men een stratigrafisch kleuronderzoek. Vaak vormt de kleurtrap onderdeel van een grotere studie in één bepaalde ruimte of ter vergelijking van verschillende onderdelen van een gebouw. Een dergelijke studie noemen we een topografisch onderzoek.

Het vervolg
Een kleurhistorisch onderzoek wordt zorgvuldig gedocumenteerd, mede met het oog op toekomstige restauraties. Wat er uiteindelijk met het onderzoek gebeurt is een kwestie van goede afstemming tussen diverse betrokken partijen. De eigenaar of gebruiker van het betreffende gebouw kan samen met partijen als de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), een gemeente, een restauratiearchitect, een aannemer, een restaurator of een schilder besluiten om te conserveren, restaureren of reconstrueren.

Kleuradvies
Aan de hand van de gevonden historische kleuren kan nieuw kleurenadvies worden opgesteld door IDEM Monumentenadvies.
Wilt u meer informatie over een historisch kleuronderzoek of wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen? Neem dan contact met mij op.