Idem monumenten advies
Bouwhistorisch onderzoek

Wanneer moet u bouwhistorisch onderzoek laten doen
Wilt u een beschermd monument verbouwen of restaureren of er een andere bestemming aan geven? Dan moet u daarvoor een positief advies hebben van de Monumentencommissie. Om een objectief oordeel te kunnen vellen, heeft deze commissie inzicht nodig in de monumentale waarde van het gebouw. Daarvoor maken zij gebruik van bouwhistorisch onderzoek dat door een onafhankelijke partij is verricht. IDEM Monumentenadvies voert dat onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw graag voor u uit.

Wat is bouwhistorisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek is het onderzoek naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw. Hiervoor is kennis van de historische ontwikkeling van constructietechniek, bouwstijl en bouwmaterialen nodig. De monumentale waarde van het gebouw wordt vastgesteld en ook welke elementen zo waardevol zijn dat ze behoudens waardig zijn. Het onderzoek resulteert in een duidelijk en onafhankelijk rapport.
Vormen van bouwhistorisch onderzoek
Er zijn vier vormen van bouwhistorisch onderzoek, variërend van licht tot ingrijpend te weten:
– inventarisatie;
– verkenning;
– opname;
– ontleding.

Voor wie is een bouwhistorische rapportage bedoeld
De eigenaar en de overheid zijn beide gebaat bij een onafhankelijk en kwalitatief goed bouwhistorisch rapport. Zij hebben immers vaak een tegenstrijdig belang. De eigenaar wil zijn pand bijvoorbeeld aanpassen aan de huidige tijd, terwijl de overheid de monumentale waarde wil beschermen.
Ook als het gebouw een andere bestemming krijgt, wil de overheid weten wat de monumentale waarde ervan is. Een bouwhistorisch onderzoek kan bovendien een inspiratie zijn bij een nieuw ontwerp.

Wilt u meer informatie over bouwhistorisch onderzoek of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met mij op.